Met ingang van 25 mei 2018 - Laatste update: 07/08/20

We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informatie geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen.

1. Wie verwerkt uw gegevens?

Talevision, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de KVK onder nummer 69428719, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die op deze website en via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens bij deelname aan:

  • Enquêtes;
  • Bestellingen of aanvragen
  • Telefonisch of- emailcontact;
  • Overeenkomsten of contracten m.b.t. te leveren diensten, samenwerkingen of afname van producten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie, afhankelijk van welke service u gebruikt.

Wanneer u aan onze enquête(s) meewerkt, is het privacy beleid van de desbetreffende enquête- verschaffer van toepassing. Wij werken veelal met Survey Monkey, waarvan u het privacy beleid op de website www.surveymonkey.com kunt vinden.
In het rapport dat wij van hen op hun website ontvangen is voor ons enkel het IP adres van het apparaat waarop de enquête in is gevuld zichtbaar. Deze informatie wordt door ons op geen enkele manier verwerkt of op opgeslagen. Wij verwerken enkel de uitgekomen resultaten van deze survey.

Wanneer u via onze website, telefonisch of per mail een bestelling of aanvraag indient, worden uw gegevens opgeslagen in de email database van Yourhosting (https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy/), welke onze hosting verzorgt. Deze informatie zal hier worden opgeslagen zo lang deze informatie relevant is voor de te leveren dienst of eventuele vervolgen van deze dienst.
Ook informatie die u verschaft via onze website formulieren, wordt via Yourhosting opgeslagen en verwijderd op aanvraag, of wanneer deze informatie irrelevant wordt.

Wanneer u contact met ons opneemt via email of telefoon slaan wij uw gegevens op in de desbetreffende email of telefoonservice. Als u eenmalig belt voor informatie of een service verwijderen wij uw gegevens binnen enkele dagen. Meldt u zich aan als figurant of voor een casting, of bent u een partner of klant, dan zullen wij uw gegevens veilig opslaan zo lang deze voor het project of de dienst van toepassing zijn. Hierna worden zij (mits u anders aangeeft) verwijderd uit het systeem.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zal enkel uw emailadres bij ons worden opgeslagen. Mij maken hiervoor gebruik van de services van Mailchimp. Hun privacybeleid is te vinden via https://mailchimp.com/legal/privacy/.
U kunt zich ten alle tijden afmelden van onze nieuwsbrief. Hierbij zullen uw emailgegevens door ons worden verwijderd.

Wanneer u een overeenkomst of contract met ons afsluit met betrekking tot een samenwerking of de levering van een dienst, vragen wij u enkel om de noodzakelijke gegevens om een rechtsgeldige overeenkomst op te kunnen stellen en een efficiënte en soepele afwikkeling te kunnen waarborgen.3. Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor enkele doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

  • Uw product / dienst te leveren en die levering optimaal te laten verlopen;
  • Met u te communiceren over diensten, producten of eventuele klachten en vragen;
  • Uw overeenkomst of samenwerking met ons te kunnen verzegelen en naleving van de overeengekomen rechten en plichten te kunnen garanderen.

Meer informatie

De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het soepel laten verlopen van diensten of het leveren van deze diensten, zijn door ons enkel opgeslagen in de email waarin u ons deze gegevens geeft. Wij kopiëren deze niet naar andere dragers of derde partijen.

Wanneer u een overeenkomst of contract met ons aangaat voor te leveren diensten of een samenwerking, zorgen wij dat uw contract digitaal in een beveiligde map op wordt geslagen op een beveiligde server.
Wij maken van elke overeenkomst of contract een geprinte kopie die in een project- klapper wordt opgeslagen. Deze klappers worden opgeslagen in een afgesloten kast en worden enkel geraadpleegd indien nodig.

De persoonsgegevens die wij van u hebben worden onder geen enkele omstandigheid verder gekopieerd of verzonden aan derden zonder uw schriftelijke toestemming.4. Hoe kan u uw gegevens inzien en eventueel schrappen?

U kunt aanspraak maken op uw privacy-rechten door een email te sturen naar info@talevision.eu
Wij zenden u vervolgens binnen een maand de door u aangevraagde informatie toe. Als u deze informatie wenst te schrappen, zullen wij deze wijziging zo snel mogelijk doorvoeren.
In het geval van een contractuele verbinding of werkovereenkomst, zullen de hierin besproken rechtelijke voorwaarden van toepassing zijn.
Het kan zijn dat het schrappen van informatie invloed heeft op de door u verwachtte service- of dienstbeleving. Zie onze algemene voorwaarden voor verdere informatie over dit onderwerp.


5. Hoe wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in dit privacy beleid?

U vindt de datum van het document onderaan elke pagina in dit document.6. Divers

Op dit privacy beleid is het Nederlands recht van toepassing.