Wat is Verhalend Ontwerpen?

Verhalend ontwerpen is een leeractiviteit, vaak als schoolproject, in de vorm van een verhaal.

Meestal gaat het hierbij om een verhaal dat door de kinderen zelf grotendeels wordt aangevuld en vormgegeven. Hierbij speelt de sturing van de cursusleider of docent een belangrijke rol. Hij of zij dient het project namelijk zo te sturen, dat kinderen vrij kunnen anticiperen en fantaseren en hierin goed samenwerken. Er zijn oneindig veel verhalend ontwerpen thema’s te verzinnen en bij veel externe bedrijven vind je ook een speciaal verhalend ontwerpen boek

Hoe werkt verhalend ontwerpen?

Het verhalend ontwerpen werkt door middel van het creëren van een verhaallijn. Hierbij draait alles om de creativiteit en inbreng van de kinderen. Verhalend ontwerpen creëert een partnerschap tussen de leraar en de leerlingen waarin de leraar de "lijn" ontwerpt - de hoofdstukken van het verhaal- en de leerlingen maken en ontwikkelen het verhaal.

De lijn of het plan is gericht op leerstofinhoud (kennis) en invulling (creativiteit en samenwerken), terwijl het verhaal de context biedt voor de leerlingen. Het feit dat de kinderen zichzelf laten inspireren en samenwerken met de leerkracht genereert een krachtig leerproces.


Wat doen kinderen bij verhalend ontwerpen?

Kinderen creëren bij verhalend ontwerpen de personages die het verhaal tot leven brengen. De "lijn" is ontworpen in een reeks belangrijke vragen. Deze verhaallijn gaat niet alleen over kennis en vaardigheden, maar ook over gevoelens en attitudes.

Een verhaallijn onderwerp begint meestal met een aflevering die is ontworpen om de personages of de instelling te maken.

Bijvoorbeeld: "Met wie gaan Epke en Tom op reis?" "Waar gaan ze naartoe en wat kan er allemaal gebeuren?”

Na een creatieve discussie in de klas en in werkgroepen worden de leerlingen uitgenodigd om hun karakters te creëren met behulp van een eenvoudige collagetechniek. Elke leerling creëert zijn eigen karakter en geeft een naam en een eenvoudige biografie. De personages worden in familiegroepen weergegeven en aan de rest van de klas voorgesteld.

Nadat de karakters vorm hebben gekregen en in een wereld kunnen worden gezet, zal de cursusleider of leraar kritische vragen gaan stellen. Uiteraard is de inhoud van bovenstaande technieken afhankelijk van of je verhalend ontwerpen groep 3 of verhalend ontwerpen groep 5 doet.

Het verhalend ontwerpen thema
gaat van start

Zodra de kinderen de basis hebben gecreëerd, deelt de leerkracht de klas bijvoorbeeld mede dat de families een vakantie van twee weken hebben gewonnen. Ze kunnen bijvoorbeeld drie Europese hoofdsteden bezoeken. De kinderen gaan nu kijken naar wat voor een steden de familie dan kan gaan bezoeken. Welke mooie steden kennen we eigenlijk allemaal in Europa?

Deze voorbeelden van ‘hedendaagse’ verhaallijnen laten zien hoe een gemeenschap onderzoek of een geografische les kan worden ontwikkeld met behulp van Verhalend ontwerpen als medium of raamwerk.

Nadat de personages zijn gevestigd en het verhaal is bepaald, gaat het nu door een reeks incidenten of gebeurtenissen waarvan sommige door de leerlingen zijn bedacht en anderen door de leraar zijn voorgesteld. Op deze manier kunnen verschillende curriculum aspecten worden behandeld.


Verhalend ontwerpen voorbeelden

Ons eigen Verhalend Ontwerpen thema ‘Epke en Tom gaan op reis’ speelt bijvoorbeeld in op de onderbouw. Hierbij gaan de avontuurlijke vrienden Epke en Tom op een reis. Waar die reis exact naartoe gaat is helemaal aan de kinderen. De maan, de Romeinen, Frankrijk, Mexico, het maakt allemaal niet uit. Vervolgens wordt gekeken welke problemen en uitdagingen ze onderweg of op locatie tegen kunnen komen. Wij gaan echter een stapje verder door de klas ook daadwerkelijk in groepjes te verdelen en het verhaal op te laten schrijven. Hierdoor leren ze creatieve ideeën ook daadwerkelijk uitvoeren. Een aantal kinderen maken ook de illustraties en zo schrijft de klas samen een boek dat we professioneel laten printen.


De verhaallijn koppelen aan de les

In de Verhaallijn is het ook mogelijk om onderwerpen in de geschiedenis of met een wetenschappelijke focus te verkennen. Hier geeft het verhaal zin aan onderzoek, omdat de leerlingen opnieuw antwoorden zoeken op de belangrijkste vragen die de leraar heeft gepland. Vanzelfsprekend vereisen deze onderwerpen een zorgvuldige planning en passend referentiemateriaal. Het hebben van een verhalend ontwerpen draaiboek is dan ook zeer belangrijk.

De verhaallijn benadering moedigt kinderen aan om informatie te bestuderen en te zoeken met een reëel gevoel van een uiteindelijk doel. Ze leren onderscheid te maken en beslissingen te nemen, om verder te creëren. Er is dus een mix tussen kennis, vaardigheden, analyse en creativiteit in de Verhalend Ontwerpen ervaring. Centraal leren de kinderen dat leren binnen hun mogelijkheden ligt. Dat ze het leren van nieuwe informatie in kunnen vullen hoe zij het prettig vinden.Verhalend ontwerpen geschiedenis

In 1965 gepubliceerde the Scottish Education Department ‘Primary Education in Scotland’, een toekomstgericht rapport waarin kindgerichte benaderingen van leren, gedifferentieerd groepswerk, integratie van vakgebieden en vakoverschrijdend onderwerp werk werden aanbevolen. Naar aanleiding hiervan werd het Jordanhill Staff Tutor Team aangesteld om klasleraren te helpen hun praktijk te veranderen. Vanaf het begin van ‘staf onderwijzers onderwerpen’ werd de verhaallijn ontwikkeld in samenwerking met schoolpersoneel, waarbij ook rekening werd gehouden met de vele vooruitgang in het onderwijs denken. Er werden zeer succesvolle workshop cursussen aangeboden en dit bleek de beste manier om de aanpak uit te leggen die in wezen interactief is. De ontwikkeling van het verhaal is voortgezet en de aanpak wordt door sommigen erkend als een educatieve filosofie. Kortom, het is een ontwerp idee dat democratie en goed burgerschap aanmoedigt en modelleert. Het kan worden gebruikt met leerlingen van elke leeftijd en voor vele doeleinden. Niet verrassend gebruikt Storyline de basiselementen van ‘verhaal’ - setting, personages en plot - om het leerplan te kaderen.