hOE LANG MOGEN KINDEREN ACHTER EEN SCHERM?


Kinderen en schermen, ze lijken de afgelopen jaren onlosmakelijk verbonden te zijn. Het is dan ook niet gek dat ouders en onderzoekers zich regelmatig zorgen maken over deze trend. Bijna de helft van de ouders maakt zich oprechte zorgen over de mate waarin kinderen voor een schermpje zitten. De vraag die hierbij veel wordt gesteld is of het slecht is voor kinderen om veel achter een scherm te zitten en zo ja, hoeveel dan precies té veel is. In principe kan een kind best wel wat tijd achter een scherm doorbrengen, zolang deze tijd maar in balans is met de tijd die ze besteden aan andere activiteiten. Hierbij kun je denken aan sporten, puzzelen of samenspelen met andere kinderen. Vooral de sociale interacties zijn erg belangrijk bij jonge kinderen.

Schermtijd in het leven van kinderen

Schermtijd is onlosmakelijk verbonden met de nieuwe levensstijl van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het bepaald ook een groot gedeelte van het sociale leven van een kind. Niet omdat er een tekort aan is, maar juist omdat die schermtijd heel veel sociale interacties met zich meebrengen. Nooit eerder hadden kinderen en tieners zoveel contact met vrienden en klasgenoten voor, tijdens en na school. Ze sturen snel een berichtje via Whatsapp, gevolgd door een foto via Snapchat en afgesloten met een langdurige online speelsessie op Fortnight. Dit zijn dan ook dé onderwerpen op het schoolplein de volgende ochtend. Dit brengt direct een lastig vraagstuk naar boven waar veel ouders mee struggelen: is het nou beter om je kind wél of niet mee te laten doen aan die trend?

Schermtijd, socialiteit en beweging

Wanneer een ouder een sterke limiet geeft aan de gametijd van een kind, mist een kind een groot deel van wat zich tijdens die games afspeelt. Daardoor kan het vervolgens op school niet meepraten over die nieuwe gekke dansjes van Fortnight, of die leuke nieuwe video van Dylan Haegens. Aan de andere kant, als een ouder het kind maar heen laat, heeft dit serieuze consequenties voor de gezondheid van het kind. Om ouders een goede houvast te geven wat betreft wat normale tijden zijn om als kind achter een scherm te zitten, vind je hieronder de richtlijnen per leeftijd.

Hoe lang mag een kind achter een scherm zitten?

Hoe lang een kind precies achter een scherm mag zitten, hangt sterk af van de leeftijd. De richtlijnen per kinderen zijn:


- Tot 2 jaar oud: Zo min mogelijk. Maximaal een paar keer per week maximaal tien minuten;

- 2 tot 4 jaar oud: 5 á 10 minuten per sessie met een maximum van een half uur per dag;

- 4 tot 6 jaar oud: 10 á 15 minuten per sessie met een maximum van één uur per dag;

- 6 tot 8 jaar oud: Maximaal één uur per dag, sessies van maximaal een half uur;

- 10 tot 12 jaar oud: Vrije invulling van de sessies, maximum van twee uur per dag;

- Vanaf 12 jaar: Vrije invulling van het aantal sessie, maximum van twee uur per dag.

Schermtijd kind 12 jaar


De meeste problemen wat betreft schermtijd ondervinden ouders met kinderen van rond de twaalf jaar. Het is dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de hoeveelheid tijd die een 12 jarige op een tablet door kan brengen. Door goede afspraken met maken met je kinderen, kun je een hoop gedoe voorkomen.

Meer informatie: Afspraken maken met kinderen over schermgebruik